Site check là gì? Cách kiểm tra độ uy tín của Website trước khi đầu tư.

Bạn đã xác định kiếm tiền trong thị trường tài chính online, đặc biệt là lĩnh vực Crypto hoặc cụ thể hơn nữa là đầu tư HYIP, coin, dự án đa cấp.. thì Site check là việc bắt buộc phải làm trước tiên, để kiểm tra độ tin cậy, uy tín của dự án. Vậy Site check là gì? Làm cách nào kiểm tra uy tín Website khi đầu tư online?