payn travel

PAYNET COIN – Cách mạng hoá ngành du lịch và dịch vụ

Paynet coin đã làm việc để xuất bản các tài sản kỹ thuật số cho ngành du lịch và dịch vụ , bao gồm việc sử dụng công nghệ thiết kế 3d để tạo ra các điểm đến du lịch quốc tế trong các lĩnh vực du lịch sinh thái, sang trọng, du lịch kinh doanh, lịch sử, văn hóa và sinh thái.